BD Příčná

"V Příčné bydlím už skoro rok (byla jsem první, kdo se do domu nastěhoval) a mohu zatím konstatovat, že Vaše firma zde odvedla ve všech směrech kvalitní práci." Jana B, majitelka bytu

Divadlo IMAGE

"Přestavba původního kinosálu na moderní a funkční divadlo vyžadovala mmimořádně kvalifikovaný a profesionální přístup, který jste jako firma zvládli nad všechna očekávání." A. Čihař a E. Asterová, majitelé

BD Tyršova

"Během rekonstrukce jsme byli svědkem profesionality, dobrého zaměření a vstřícného postoje. Díky těmto vlastnostem, I přesto že jsme zahraniční investoři, jsme se cítili vždy velmi dobře." A. Q. Gailani, majitel

BD U Akademie

"Společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. mohu označit za stavební firmu s níž je vhodné v případě konkrétního investičního záměru vážně uvažovat jako se zhotovitelem." JUDr. Jan Brož, majitel

McDonald´s ČR

"Zaměstnanci firmy Kališ a Krátkoruký, prokazovali profesionalitu, nasazení, schopnost řešit problémy a ochotu brát ohled na potřeby investora." PaedDr. Daniela Bártová, jednatelka společnosti

Městská část Praha 2

"S odborným a vstřícným přístupem společnosti Kališ a Krátkoruký s.r.o. jsme byli velice spokojeni a proto Městská část Prahy 2 může tuto společnost vřele doporučit dalším objednatelům, resp. investorům." Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí Odboru majetku a investic MČ Praha 2.

ALSHAYA Czech

Vestavby ELC - MOTHERCARE a BODY SHOP v obchodních centrech. "Všechny požadové práce byly provedeny odborně a v požadované kvalitě. K našemu požadavku na maximální zkrácení lhůty výstavby se společnost postavila vstřícně a pracovala na 2 směny, čímž nám i našim zákazníkům umožnila plné využití obchodních jednotech do 25 dní od zahájení výstavby." Kateřina Černá, Operation Manager

Správa Pražského hradu

Císařská konírna na Přažském hradě. "Práce na této stavbě byly provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě, odpovídaly technickým parametrům a byly řádně dokončeny." Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel SPH

Národní divadlo

Apartmány Anenský klášter. "Veškeré práce byly provedeny odborně a ve vysoké kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jednotlivé etapy postupu prací ukončeny ve stanovených termínech." Pavel Caska, vedoucí odboru THS OO ND

Městská část Praha 4

"Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě, v požadovaném termínu a za stanovenou cenu." Ing. Iveta Šímová, Odbor určených investic MČ Praha 4