Společnost se pravidelně podílela na sponzoringu závodů horské služby v Jizerských horách. Více na http://www.horskasluzba.cz.