Společnost KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o., se sídlem Muchova 1/233, 160 41 Praha 6, IČO: 002 70 784 prováděla na základě výběru zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., (otevřené řízení) akci „Stavební opravy a nátěry fasád v komplexním rozsahu objektů ZŠ a MŠ Mendíků č.p. 1000/1 a 2, Praha 4, k.ú. Michle“

Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě, v požadovaném termínu a za stanovenou cenu.

Zakázka byla realizována v r.2007/2008, finanční objem stavebních prací činil 7,1 mil. Kč. Na zakázce působil ve funkci stavbyvedoucího Ing. Radek Janoušek, se kterým byla dobrá spolupráce. Celkově se společnost KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o., investorovi jeví jako vstřícná a komunikativní fir­ma.

V Praze, dne 27.07.2009

Ing. Iveta Šímová, Odbor určených investic Úřadu městské části Praha 4.

Soubory: