Společnost KK výstavby spol. s r. o. je nástupnickou organizací KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o., vznikla v roce 1990 oddělením ucelené provozní jednotky od s. p. Pozemní stavby Praha a je od svého založení členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR s tím, že toto členství v profesním sdružení jí umožňuje poskytnutí nezbytných odborně – technických garancí při realizaci staveb.
Prioritní nabídkou společnosti je především provádění stavebně-montážních prací v komplexním rozsahu formou „na klíč“.

Společnost je na základě výrobních možností orientována především na:

 • výstavbu nových objektů,
 • rekonstrukce, vestavby a dostavby objektů,
 • rekonstrukce a opravy historických objektů a fasád,
 • výstavbu řetězců rychlého občerstvení,
 • výstavbu obchodních jednotek,
 • rekonstrukce a výstavby čerpacích stanic a PHM,
 • rekonstrukce hotelů za provozu,
 • inženýrskou činnost,
 • realitní činnost,
 • projekční činnost
 • servisní činnost,

Společnost má k dispozici stavební dvůr (včetně skladů a dílen) v Roztokách u Prahy, na kterém se nacházejí skladové prostory a samostatně fungující truhlářská a zámečnická výroba.

Profesní způsobilost společnosti je prokázána podle zákona 455/91 Sb., vydanými živnostenskými listy, zápisem v obchodním rejstříku a autorizací.

Po dobu své činnosti zajišťuje společnost realizace stavebních prací v ročních objemech cca 150 – 300 mil. Kč.


Soubory: