Společnost KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o. získala další certifikát jako osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizací v souladu s ISO 27001:2005, který se vztahuje na následující obor činností: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, truhlářství, zámečnictví, autodoprava.

Soubory: