Architekt 05/2007

Císařská konírna v tisku:
Císařská konírna Pražského hradu prošla v letech 1991 – 92 proměnou na výstavní prostor. O dekádu později vyplynul úkol na zviditelnění hlavního vstupu do galerie a úpravy vnějšího vestibulu a předsálí výstavního sálu a zajištění mikroklimatické stability prostředí ve výstavním sále na +/- 2 stupně Celsia. Návrh je redukován na intervenci 5 transparentních prvků ve stávajícícm prostoru, které umožňují přehled i vyniknutí historických detailů kleneb a jejich příjemných proporcí.

Soubory: