Stavitel 09/2016 – příloha Ročenka 25 let na trhu.

Společnost, které záleží na provedeném díle
Firma Kališ a Krátkoruký byla založena v prosinci roku 1990 jako jedna z prvních stavebních společností nově vzniklých po sametové revoluci. Bylo to v době, kdy státní podniky ještě fungovaly, mzdy se vyplácely poměrně pravidelně a zdálo se, že privatizace půjde pozvolnými kroky. Proto ne všichni technici a dělníci ze stavebních společností stáli o odchod do privátní sféry. Bylo potřeba mít dávku odvahy vstoupit do neznámého soukromého prostředí.

Celý rozhovor naleznete v příloze.

Stavitel 09/2016 obálka

Soubory:

Stavitel 09/2016 článek 1. strana

Stavitel 09/2016 článek 1. strana