Architekt 06/2009

Škola je určená pro děti ranného školního věku s kombinovanými mentálními a fyzickými vadami. Nástavba 3. NP opakuje motiv fasády původního řešení z roku 1964. Bílá omítka sjednocuje stávající stavbu s novými prvky – nástavbou, arkýřem jídelny, novým vstupem z jihu. Vzhledem k funkci objektu je důležitá hravost a barevnost fasády, za tímto účelem pojednaná keramickou mozaikou.

Celý článek naleznete v příloze.

Soubory: