Stavební společnost KALIŠ A KRÁTKORUKÝ s.r.o., se sídlem Muchova 1/233, 160 41 Praha 6 pro naši společnosti ALSHAYA Czech s.r.o. prováděla vestavby obchodních jednotek:

– ELC – MOTHERCARE v OC Flora, Vinohradská 151, Praha 3,
 – ELC – MOTHERCARE v OC Letňany, Veselská ul., Praha 9,
 – ELC – MOTHERCARE v OC Myslbek, Praha 1,
 – BODY SHOP v OC Chodov, Roztylská 19, Praha 4.

Náplní provedených prací byly nejen práce HSV a PSV, ale i montáž a úprava interiérového vybavení jednotlivých jednotek.

Všechny požadované práce byly provedeny odborně a v požadované kvalitě.

K našemu požadavku na maximální zkrácení lhůty výstavby se společnost postavila vstřícně a pracovala na 2 směny, čímž nám i našim zákazníkům umožnila plné využití obchodních jednotech do 25 dní od zahájení výstavby.

S odborným a vstřícným přístupem společnosti KALIŠ A KRÁTKORUKÝ s.r.o. jsme byly velice spokojeni a proto mohu spolupráci s touto společností vřele doporučit všem dalším objednatelům resp. investorům.

V Praze dne 24.03.2009

Kateřina Černá
Operation Manager
Alshaya Czech s.r.o., Alshaya Slovakia s.r.o.

Mothercare Mothercare

Soubory: