Jako objednatel jsem vypsal výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce a nástavba bytového domu na adrese Praha 7, U Akademie 11. Společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. se sídlem Praha 6, Muchova 1 v tomto výběrovém řízení nabídla nejlepší podmínky, pokud jde o cenu, dobu plnění i odborné provedení uvedené zakázky. Je třeba zdůraznit, že mojí snahou, jakožto objednatele, bylo maximálním způsobem při současné modernizaci a dostavbě zachovat historický ráz objektu.

Po skončení celé akce a kolaudačním souhlase konstatuji, že uvedená společnost provedla svoji práci po odborné, tedy i řemeslné stránce velmi kvalitně. Na práce HSV plynule navazovaly práce PSV a další odborné činnosti včetně speciálních řemeslných prací s ohledem na historický charakter objektu.

Společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. dodržela dojednaný finanční objem stavby i lhůtu provedení. V průběhu stavby se zakázce plně věnovala a aktivně realizovala případné potřebné změny s ohledem na charakter objektu.

Na zdařilou rekonstrukci v pozitivním smyslu bylo upozorněno např. v celostátní příloze Hospodářských novin Ego ze dne 13.05.2016, kde vyšel obsáhlý článek včetně obrazové dokumentace s názvem Nenápadná změna.

Tato skutečnost rovněž dokumentuje moji plnou spokojenost s činností výše uvedené společnosti na zmíněném objektu.

Pro výše uvedené mohu společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. označit za stavební firmu s níž je vhodné v případě konkrétního investičního záměru vážně uvažovat jako se zhotovitelem.

V Praze dne 18. července 2016.

JUDr. Jan Brož

Soubory: