Stavební společnost Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o. se sídlem Muchova 1/233, 160 41 Praha 6 vyhrála výběrové řízení na „rekonstrukci restaurace McDonald´s Řepy“ provozované na základě licenční smlouvy společností Family Restaurant, s r.o.

Cílem stavebních úprav bylo rozšíření kapacity restaurace, rekonstrukce fasády, střechy a interiéru, změna dispozice a úprava parkovacích a zahradních ploch.

Práýce byly dokončeny ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Velmi oceňujeme, že celá akce mohla proběhnout díky vstřícnosti stavební firmy bez přerušení provozu restaurace.

Zaměstnanci firmy Kališ a Krátkoruký, prokazovali profesionalitu, nasazení, schopnost řešit problémy a ochotu brát ohledy na potřeby investora.

Za nadstandartní považujeme osobní angažovanost pana Ing. Jakuba Kališe, který měl o stavbě neustálý přehled a výborně komunikoval s investory.

V Praze dne 5.5.2011.

PaedDr. Daniela Bártová
jednatelka společnosti
Family Restaurant, s.r.o.

Soubory: