Stavební společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. se sídlem Muchova 1/233, 160 41 Praha 6 pro Městskou část Praha 2 realizovala zakázku „MŠ Na Děkance – rozšíření kapacity školky“.

Náplní stavebních úprav bylo rozšíření kapacity MŠ, především zvětšení kapacity kuchyně a stravovacích zařízení, rekonstrukce elektrických instalací, přestavba tříd ZŠ na herny pro děti MŠ a s tím související rozšíření sociálního zázemí MŠ Na Děkance.

Výše uvedené práce bylo provedeny odborně a v plné kvalitě požadované investorem. Vzhledem ke krátkému časovému termínu (pozn. 2 měsíce) na zhotovení stanoveného díla probíhaly práce ve dvou směnách. Provoz MŠ Na Děkance tak mohl být díky firmě Kališ a Krátkoruký bez komplikací opět obnoven k prvnímu dni školního roku 2010/2011.

S odborným a vstřícným přístupem společnosti Kališ a Krátkoruky s.r.o. jsme byli velice spokojeni a proto Městská část Prahy 2 může tuto společnost vřele doporučit všem dalším objednatelům, resp. investorům.

V Praze dne 7.9.2010

Ing. Miroslava Kudlíková
vedoucí Odboru majetku a investic

Soubory: